Rinderpest (V, -ssRNA, ParamixoviridaeMorbillivirus, Species Rinderpest Morbillivirus) - Molecular diagnosis (RT-PCR).

Consult to ivami@ivami.com.