See:

Treacher-Collins syndrome ... Dysostoses Mandibulofacial -MFD1- (See Treacher Collins syndrome ...; Treacher Collins-Franceschetti syndrome ...; Franceschetti-Zwahlen-Klein syndrome ...; Displasia cigoauromandibular).