Equine Herpesvirus type 1 (Herpesviridae, Varicellovirus) - Molecular diagnosis (PCR).