Bovine Herpesvirus (Malignant Catarrhal Fever) (I, dsDNA, Herpesviridae, GammaherpesvirinaeMacavirus, species Alcelaphine gammaherpesvirus 1 (AIHV-1) and Ovine gammaherpesvirus 2 (OHV-2) - Molecular diagnosis (PCR).

 

Consult to ivami@ivami.com