Bovine Polyoma (I, dsDNA. Polyomaviridae, Alpha-, Beta-, Gamma and Deltapolyomavirus, Currently  Orthopolyomavirus, type species SV40Wukipolyomavirus, type species KI polyomavirusAvipolyomavirus, type species Avian polyomavirus). Molecular Diagnosis (PCR).

 

Consult to ivami@ivami.com.