Capillaria philippinensis: Examen microscópico e identificación molecular (secuenciación); Diagnóstico molecular (PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.