Gluconoacetobacter spp; Gluconoacetobacter liquefacienscultivo e identificación.

 

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.