Grapevine Fleck virus (GFkV) (+ssRNA; Tymoviridae, Maculavirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, consulte información a: ivami@ivami.com.