Grapevine virus A and B (GVA y GVB) (+ssRNA; Betaflexiviridae, Vitivirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, consulte información a: ivami@ivami.com