Leuconostoc spp., Leuconostoc citreum, Leuconostoc kimchii, Leuconostoc mesenteroides: Diagnóstico molecular (PCR); Identificación molecular (secuenciación).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.