High Plains virus (HPV) = Wheat mosaic virus (WMoV) (-ssRNA): Diagnóstico molecular (RT-PCR)

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com