High Plains virus (HPV) = Wheat mosaic virus (WMoV): Diagnóstico molecular (RT-PCR)

Si está interesado, solicitar información a: ivami@ivami.com