Wheat Streak Mosaic virus (WSMV) (+ssRNA, Potyviridae, Tritimovirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR)

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.