Wheat Mosaic virus (WMoV) = High Plain virus (HPV): Diagnóstico molecular (RT-PCR). 

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.