Arabis Mosaic Virus (ArMv) (+ssRNA, SecoviridaeNepovirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR). 

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.