Strawberry vein banding virus (SVBV) (dsDNA, Caulimoviridae, Caulimovirus): Diagnóstico molecular (PCR). 

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.