Pepper Vein Yellows virus (PeVYV) (+ssRNA; Luteoviridae, Polerovirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR). 

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.