Tobacco Rattle virus (TRV) ((+)ssRNA-; VirgaviridaeTobamovirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, consultar a: ivami@ivami.com.