Prunus Necrotic Ringspot virus (PNRSV) (Grupo IV, (+)ssRNA, BromoviridaeIlarvirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, consultar a: ivami@ivami.com.