Sweet Potato Feathery Mottle virus (SPFMV) (+ssRNA, Potyviridae, Potyvirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.