Pea Seed-Borne Mosaic virus (PSbMV) (+ssRNA, PotyviridaePotyvirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.