Cactus virus X (CVX) (+ssRNA, Alphaflexiviridae, Potexvirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.