Opuntia virus X (OpVX) (+ssRNA; Alphaflexiviridae; Potexvirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.