Beet Mosaic virus (BtMV) (remolacha) (+ssRNA; Potyviridae; Potyvirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.