Bean Common Mosaic Necrosis virus (BCMNV) (+ssRNA; Potyviridae, Potyvirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR)

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.