Bean Common Mosaic virus (BCMV) (+ssRNA; PotyviridaePotyvirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.