Zucchini Green Mottle Mosaic virus (ZGMMV) (+ss rRNA; Familia Virgaviridae, Género Tobamovirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.