Maize Associated Totivirus  (MATV) (Grupo III, dsRNA; Totiviridae, Totivirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Maize Lethal Necrosis disease (MLND): co-infección de plantas de maíz con Maize Chlorotic Mottle virus (MCMV) y un Potyvirus, generalmente SCMV (Sugarcane Mosaic virus), y/or MaYMV (Maize Yellow Mosaic virus) o MATV (Maize-Associated Totivirus). Ver información específica de estos virus.

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.