Daktulosphaira vitifoliae (Grapevine Phylloxera) (insecto): Separación; Examen microscópico; Diagnóstico molecular (PCR). 

Si están interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.