Kudoa spp. (Myxozoa, Multivalvulida, Kudoidae): Diagnóstico molecular (PCR); Identificación molecular de especies (secuenciación).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.