White Spot Syndrome virus (WSSV) (dsDNA, NimaviridaeWhispovirus): Diagnóstico molecular (PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.