Ver:

Avipoxvirus: Fowlpoxvirus (FWPV), Canarypoxvirus (CNPV) u otros Poxvirus de aves. Diagnóstico  molecular (PCR) e identificación de cepa/especies (PCR y secuenciación)