Laringotraqueitis infecciosa, Virus de la …, (Infectious Laryngotracheitis virus) (dsDNA, Herpesviridae, Alphaherpesvirinae, Iltovirus, Galid Herpesvirus 1) (GalHV1): Diagnóstico molecular (PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.