Adenomatosis pulmonar ovina (Jaagsiekte Sheep Retrovirus -JRSV-) (Retroviridae, Betaretrovirus) - Diagnóstico molecular (RT-PCR).