Anemia infecciosa del salmón, Virus de la ..., (Infectious Salmon Anemia virus -ISA-) (Salmo salar - Atlantic Salmon) (-ssRNA, Orthomyxoviridae, Isavirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.