Anemia infecciosa de pollos, Virus de ..., (Chicken Anemis virus -CAV-) (ssDNA, Circoviridae, Gyrovirus): Diagnóstico molecular (PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.