Adenovirus aviar tipo 1 (Fowl Adenovirus 1) (FAD1= Celo virus): Diagnóstico molecular (PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.