Citomegalovirus porcino (PCMV) (syn. Herpesvirus porcino tipo 2) (Suid Herpesvirus type 2 -SuHV-2) (dsDNA, Herpesviridae): Diagnóstico molecular (PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.