Dermatitis nodular contagiosa (Lumpy Skin Disease) (dsDNA, PoxviridaeCapripoxvirus): Diagnóstico molecular (PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.