Porcine Reproductive Respiratory Syndrome virus (PRRS virus) (Arteriviridae, Arterivirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.