Proventricular Dilatation Disease (PDD) (-ssRNA, Bornaviridae, Orthobornavirus, Parrot Bornavirus 1 (PaBV-1), 2 (PaBV-2), 3 (PaBV-3), 4 (PaBV-4), 7 (PaBV-7): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.