Yellow Head virus (YHV) (cabeza amarilla) (+ssRNA, Roniviridae, Okavirus): Diagnóstico molecular (RT-PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.