Goose hemorrhagic Polyomavirus (GHPV) (dsDNA, Sepolyvirales, Polyomaviridae, Avipolyomavirus, Avian polyomavirus): Diagnóstico molecular (PCR); Identificación molecular (secuenciación).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.