Ver:

Ataxia neuropática, Espectro de ..., (Ver Neuropatía atáxica, Espectro de...,).