Ver:

DiGeorge, Síndrome de…; Síndrome de deleción 22q11.2; Síndrome velocardiofacial; Síndrome de Shprintzen; Síndrome de Opitz; Síndrome de Cayler (DiGeorge syndrome; 22q11.2 deletion syndrome) - Genes COMTTBX1 y cromosoma 22