Erwinia carotovora subsp. carotovora: VerPectobacterium carotovorum subsp. carotovorum: Diagnóstico molecular (PCR).

Si está interesado, solicite información a: ivami@ivami.com.